فهرست اقلام ممنوع برای کسب و کارهای اینترنتی :

فهرست اقلام ممنوع اعلام شده از سوی پلیس فتا برای عرضه توسط کسب و کارهای اینترنتی به شرح زیر می باشد (بیشتر…)