جدیدترین پست ها

رفع خطای Error occured while fetching the JSON data: HTTP 404 status code

بارها این نکته را مطرح کرده ایم که در به روزرسانی وب سایت های جوملایی و اساساً هر وب سایتی تحت هر سیستمی میبایست به سورس ها و افزونه های بکارگرفته شده دقت کرد که آیا همگام با انجام آپدیت ما؛ کتابخانه هایی که بروی سایت نصب هستند بیشتر بخوانید

آموزش های چند رسانه ای